April 12, 2013

Waarom ik geen blog over Ufo’s schrijf

Twee weken geleden presenteerde Coen Vermeeren zijn nieuwe boek: ‘Ufo’s bestaan gewoon – een wetenschappelijke visie’ en sindsdien ‘toert hij de media’, zoals dat hoort bij het promoten van een boek. Dat mag, maar het is lastig voor een voorlichter. Het boek van de ‘wetenschapper uit Delft’ heeft niets met de TU Delft te maken. Dat zegt Vermeeren zelf ook niet expliciet, maar dat beeld ontstaat natuurlijk wel en ik krijg er vragen over.
Tegen die beeldvorming valt niet veel te doen: binnen een universiteit is meningsvrijheid heilig, ook als die extreem is. En als ik me tegen een incorrect beeld zou gaan verzetten, versterk ik het beeld juist (een oude communicatiewet). Maar wellicht is een blog over zo’n dilemma wel op zijn plaats.

Geen onderzoek
Vooropgesteld: de TU Delft doet geen wetenschappelijk onderzoek aan Ufo’s en geeft er ook geen onderwijs over; dit betreft de persoonlijke belangstelling van Coen Vermeeren. Hij is het hoofd Studium Generale van de TU Delft en was in het verleden docent lijmverbindingen bij de faculteit LR. ‘Was’, want vorig jaar heeft hij dat docentschap neergelegd omdat er te vaak de indruk ontstond dat Vermeeren namens de TU Delft sprak als hij over Ufo’s praatte.

Spagaat
In dit soort kwesties zit een universiteit al snel in een spagaat. Enerzijds hebben (wetenschappelijke) medewerkers van een universiteit volledige –academische- vrijheid. En dat is terecht heilig. ‘De universiteit’ heeft geen mening, de onderzoekers van een universiteit hebben een mening. En die mogen behoudend en voorzichtig zijn, maar ook extreem en tegendraads. En strijdig met elkaar, dat heet ‘het academisch debat’ en is de grootste kernwaarde van elke universiteit (en overigens niet het domein van voorlichters).

Maar anderzijds wil je niet dat persoonlijke opvattingen verward worden met het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit. En moet het wel helder zijn wanneer iets als wetenschappelijk onderzoek wordt aangemerkt  en wanneer niet. Dat academische debat moet  gebeuren vanuit een gezamenlijke definitie van wat wetenschap tot wetenschap maakt, bijvoorbeeld het systeem van peer-reviewed publicaties en het uitgangspunt dat wetenschap verifieerbaar en repliceerbaar moet zijn.

hoe?
In dat licht is het de vraag hoe je überhaupt wetenschappelijk onderzoek kan doen naar Ufo’s, want Ufo- waarnemingen lijken me per definitie niet repliceerbaar en verifieerbaar (tenzij je kunt aantonen dat er een aannemelijke ‘aardse’ verklaring is en dat is dan niet erg interessant). Dat lijkt mij de logische verklaring waarom er in de wereld weinig onderzoek aan Ufo’s gebeurt.
De reden is in ieder geval niet, zoals Vermeeren stelt in dit interview bij Studio Max dat ‘het niet mag van de universiteit’. Wetenschap werkt met onderzoeksvoorstellen die worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, niet met verboden. Maar onderzoeksmiddelen zijn niet oneindig, dus moeten er keuzes gemaakt. Proberen onderzoek op te tuigen voor onderwerpen waarvan de vraag is of je ze wel wetenschappelijk kunt onderzoeken, is niet erg zinvol.

Geen wetenschap
Het boek van Vermeeren is geen wetenschap, ook niet volgens hemzelf als je hem dat vraagt (al is de ondertitel in dat kader nogal onhandig). Het richt zich, als ik even afga op de interviews en op deze boekbespreking, vooral op de vraag of ooggetuigen betrouwbaar zijn of niet.

De term ‘wetenschapper’ is geen beschermde titel, zoals arts of advocaat. Het is in het dagelijkse taalgebruik tegelijk een beroep (nvt) en een ‘achtergrond’ (wel ‘vt’), dus komt hij vaak op in de media als ‘wetenschapper’. Het geeft een interview op radio natuurlijk meer cachet als een wetenschapper iets komt vertellen, maar als de betrokkene geen wetenschappelijk onderzoek op dat vlak doet, vind ik de titel een verkeerd beeld scheppen. Maar ook hier: het is niet verboden en ik kan het een journalist niet kwalijk nemen als hij/zij de term gebruikt.

Weinig aan te doen
Al met al kun je als persvoorlichter dus weinig in zo’n situatie. Een medewerker heeft het recht om in zijn eigen tijd en op eigen titel een boek te schrijven over Ufo’s en daar interviews over te geven. Daarbij valt het bijna niet te voorkomen dat zoiets ‘afstraalt’ op de universiteit. Dan kan je als voorlichter niet veel meer doen dan de journalisten die je bellen  even uitleggen hoe de relatie in elkaar zit. Een publieke discussie aangaan is weinig zinnig: het creëert alleen maar meer aandacht voor het boek en daarmee ook voor het onjuiste beeld. Inhoudelijk discussiëren met mensen die in complotten geloven vind ik sowieso niet erg aantrekkelijk, het eindigt altijd in ‘Het is een complot!’ Tja. (alvast een tip voor de complottende lezers: ik stapte vijf jaar geleden over van ruimtevaartorganisatie ESA naar de TU Delft. Daar moet iets achter zitten ;)).

Dus zolang Vermeeren niet uitdraagt dat zijn mening over Ufo’s te maken heeft met onderzoek van de TU Delft, besteed ik m’n tijd bij voorkeur aan andere, belangrijkere onderwerpen.

Michel

Share

You may also like...

4 Responses

 1. SF says:

  Helemaal mee eens dat er hier voor een voorlichter weinig eer valt te behalen, maar zou de TU Delft als werkgever het contract met dhr. Vermeeren niet moeten opzeggen vanwege de negatieve afstraling op de universiteit?

  Zeker die ‘wetenschappelijke visie’ in de ondertitel maakt duidelijk dat er een vermenging plaatsvindt tussen rollen. Misschien is het dan ook niet zo handig wanneer het Hoofd Studium Generale blijkbaar totaal geen idee heeft wat wetenschap inhoudt?

 2. Erik Eemders says:

  Vermeeren blijkt zijn ogen voor dat wat er in ons luchtruim beweegt in ieder geval niet te sluiten waarvoor ik hem erg erkentelijk ben.

  Vermeeren is niet de enige die claimt dat er Unkown Objects zich door het luchtruim bewegen of dat nu binnen of buiten de dampkring is, ook NASA ondersteunt dit idee en voegen er aan toe dat het hen duidelijk is dat de unknown objects in ieder geval geen bedreiging vormen maar dat ze er wel al jaren me bekend zijn.

  Zie eens dit filmpje;
  “NASA admits to having chased unknown objects in space but they don’t know what they are”

  zie hier beelden ervan plus uitleg van Wayne Hale manager van Spaceshuttle Program:

  En nog iets anders wat mogelijk ook weer nieuw perspectief zal bieden;
  http://m.guardian.co.uk/science/2013/apr/14/shadow-biosphere-alien-life-on-earth

 3. coen vermeeren says:

  FORWARD NAV WERELD UFO-DAG 2 juli 2013

  Beste Coen,

  Naar aanleiding van het artikel van Dap Hartmann.
  Het is niet mijn gewoonte me in te laten in discussies of UFO’s al dan niet buitenaards zijn, maar ik erger mij aan zogenaamde sceptici die hun best doen om alles wat met UFO’s te maken heeft te ridiculiseren.

  Inderdaad, we moeten sceptisch zijn t.o.v. de stelling dat bepaalde fenomenen van buitenaardse oorsprong zouden zijn. Maar wanneer men deze problematiek met een sceptisch oog bekijkt moet men ook de moed hebben om dit objectief te bekijken. M.a.w. men moet de moeite doen om ongewone waarnemingen op een professionele en onbevooroordeelde manier te onderzoeken. En die zogenaamde sceptici, die alles in het belachelijke willen trekken, doen dit spijtig genoeg niet.

  — Wilfried De Brouwer —

  Tijdens de periode 1989/1991 was ik hoofd van de Sectie Operaties in de Staf van de Belgische Luchtmacht toen er zich een ware vlaag van UFO observaties heeft voorgedaan boven België. Gedurende deze periode van twee jaar hebben we rapporten gekregen van honderden getuigen die ongewone luchtactiviteiten hadden waargenomen in het Belgisch luchtruim. Ondanks alle kritiek en spot hadden zij de moed dit te rapporteren; maar er waren er meerdere duizenden die zelf dergelijke ervaringen hadden meegemaakt maar ze niet kenbaar wilden maken. Zo zijn er drie personen uit mijn kennissenkring die mij hun verhaal zijn komen vertellen maar aandrongen om hun naam niet publiek te maken. Er zijn ongeveer 2000 personen die dit wel hebben gedaan. Van deze gerapporteerde waarnemingen werden er 650 onderzocht en hiervan bleven er 90%, dus ongeveer 540, onverklaarbaar. Dit is een ongelooflijk hoog percentage; normaal kunnen 95% van alle UFO waarnemingen gekoppeld worden aan gekende fenomenen.

  Ongeveer de helft van die observaties gebeurde op een (geschatte) afstand van minder dan 300 meter en een 200-tal getuigen zagen het fenomeen gedurende langer dan 5 minuten. Vele getuigen zagen de structuur, veelal grijs antraciet.

  De overgrote meerderheid beschreef een driehoekig platform met een verticale ontwikkeling, drie enorme lichten, niet ver verwijderd van de hoeken, en een rood pulserend licht in het midden. De spanwijdte werd geschat op ongeveer 20 tot 30 meter. De sterkte van die lichten varieerde, in bepaalde gevallen was die zo intensief dat de verlichting vergelijkbaar was met deze van een voetbalveld. Volgens bepaalde getuigen kon men de krant lezen – we spreken over waarnemingen na zonsondergang. In andere gevallen waren de lichten wel degelijk merkbaar, echter aan zeer lage intensiteit. Volgens een weersvoorspeller van de Luchtmacht, die een tuig zag juist boven de daken van de huizen, hadden die lichten een diameter van 3 tot 5 meter. Maar wat het meest opvallend was, de toestellen konden immobiel blijven, evolueren aan zeer lage snelheid en soms wegflitsen zoals een raket; dit alles zonder enig noemenswaardig geluid. Onze weersvoorspeller, die tewerkgesteld was op het vliegveld van Luik Bierset, noemde het “een tuig met een futuristische technologie”(vrij vertaald).

  De initiële perceptie in de staf van de Luchtmacht was dat de getuigen zich hadden vergist en dat het hier ging over misinterpretatie van normale vliegactiviteiten. Echter, in nauwe samenwerking met de burgerluchtvaart en het NAVO defensiesysteem, kwamen we tot de bevinding dat er op de tijdstippen en plaatsen waar de waarnemingen gebeurden geen enkele luchtactiviteit geregistreerd werd. We hadden dus een probleem, het Belgisch luchtruim werd gebruikt voor niet geautoriseerde vliegactiviteiten. Na consultatie met de NAVO partners bleek dat geen van die landen enige oefeningen of experimentele vluchten hadden uitgevoerd, waarvoor trouwens geen toelating werd gegeven. Ook was geen sprake van geheime militaire oefeningen.

  We hebben alle elementen grondig geanalyseerd om na te gaan wat de oorzaak was van dit fenomeen en hebben zelfs vliegtuigen in de lucht gestuurd om bepaalde waarnemingen van dichtbij te onderzoeken. Tevergeefs, de Belgische Luchtmacht heeft niet kunnen bepalen waarover het ging.

  Waren het hallucinaties of was het massapsychose? Een grondige analyse van de observaties toonde aan dat dit niet het geval was. Ikzelf heb met een twintigtal geloofwaardige getuigen gesproken; de meesten waren geschokt door wat ze gezien hadden en hun versie werd bevestigd door anderen die ter plaatse waren en hetzelfde hadden meegemaakt.

  Deze evenementen werden ernstig op de korrel genomen door een aantal zogenaamde sceptici: “massa hysterie, verkeerde interpretaties, geheime legeroefeningen, enz.” maar geen van deze critici heeft de moeite gedaan om een grondig onderzoek te doen. Een psychiater klasseerde alle getuigen als fantasierijke personen, en dit zonder één van hen te ondervragen. Een individu heeft een foto genomen van een model en er een vals verhaal aan gekoppeld dat hij twintig jaar heeft volgehouden, samen met iemand die “erbij” was toen de foto werd genomen. Zijn leugens hebben meerdere onderzoekers op een verkeerd spoor gezet en zijn bekentenis was een bijkomend argument voor de critici om te blijven volhouden dat de Belgische UFO golf loutere fantasie was. De namaakfoto heeft echter niets te maken met de oprechtheid en spontaniteit waarmede honderden waarnemingen gerapporteerd werden en tot hiertoe blijven ongeveer 540 ervan onopgelost.

  Mijn uiteindelijke conclusie is dat er wel degelijk luchtactiviteiten geweest zijn waarvan we de aard, oorsprong en intenties niet konden achterhalen. De prestaties van de waargenomen toestellen liggen buiten het domein van de gekende en beschikbare luchtvaarttechnologie. We staan voor een raadsel.

  Zijn die tuigen buitenaards? Ik voel mij niet gekwalificeerd om daarover te oordelen maar ben van mening dat de buitenaardse optie niet à priori mag uitgesloten worden. Hiermee sluit ik mij aan bij de besluiten van het Cometa rapport, een groep van experts die Franse UFO waarnemingen hebben onderzocht
  .
  (Ik denk dat De Brouwer het mij niet kwalijk zal nemen dat ik de link toevoeg naar de Nederlandse vertaling van het COMETA rapport. Paul Harmans)
  http://www.ufowijzer.nl/pdf/Cometa%20Rapport%20Compleet.pdf

  Waarom is UFO problematiek zo controversieel? Het is juist dat we met onze huidige wetenschappelijke kennis moeilijk kunnen omvatten dat we zouden bezocht worden door intelligente wezens, toestellen of sensoren van planeten buiten ons zonnestelsel. Maar, hoever staan we met onze huidige kennis? Onze beschaving is amper een paar duizend jaar oud. De eersten die suggereerden dat de aarde rond was werden gek verklaard en het is slechts een goeie 600 jaar geleden dat bewezen werd dat zij het bij het juiste eind hadden. Kunnen we ons voorstellen waar we op wetenschappelijk gebied zullen staan over 1000, 10.000 jaar? Kunnen we ons voorstellen hoever een beschaving staat die een miljoen jaar ouder is dan die van ons? En een miljoen jaar stelt niet veel voor in kosmos terminologie. Laat ons bescheiden blijven en toegeven dat we met onze huidige kennis weinig afweten wat er in dit onmetelijk universum rond ons gebeurt.

  Waarom getuigen belachelijk maken die iets uitzonderlijk waarnemen? Het gevolg is dat weinigen hun ervaringen nog durven publiek maken. Waarom afkerig staan tegenover een ernstig onderzoek naar meer informatie over deze getuigenissen? Is men bang dat men de aard en oorzaak van de observaties niet zal kunnen verklaren?
  Maar, wat erger is, onderzoekers die de buitenaardse hypothese verdedigen worden vermaledijd, beschimpt en … belachelijk gemaakt. Ook kranten die de opinie van die onderzoekers publiceren worden op de korrel genomen.

  Ik dacht dat dergelijke praktijken tot het verleden behoorden, maar zo te zien zijn die voor bepaalde critici nog gangbaar in de 21e eeuw. Ikzelf heb heel wat respect voor onderzoekers die het aandurven om de UFO problematiek ernstig te nemen. Waarnemingen van geloofwaardige personen moeten grondig onderzocht worden door onbevooroordeelde luchtvaartexperten, fysici, astronomen, psychologen, enz. Het is onbegrijpelijk dat dergelijke getuigenissen totaal worden genegeerd; integendeel, men doet zijn best om ze te ridiculiseren.

  Beste Coen, langs deze weg kan ik je enkel veel doorzettingsvermogen toewensen en, vergeet niet; diegenen die trachten anderen belachelijk te maken, maken meestal zichzelf belachelijk.

  Wilfried De Brouwer
  Generaal Majoor Vlieger (buiten dienst)

  Door Paul Harmans – ufowijzer.nl toegevoegde links:
  http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/BelgischeUFOgolf1.html
  http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/BelgischeUFOgolf2.html
  http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/ArtikelHUMOnov09.htm
  http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Rob%20Nanninga%20Jan2012.htm
  http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/HansKokDapHartmann.htm
  http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/AstronoomOogkleppen.htm

 4. AF says:

  Sommige zaken is beter als men het niet weet. Andere zijds zal het wereld wel een stuk inzichterlijker maken. Zolang op +20 niveau het goed vind moeten we het zo houden zolang we nog steeds Aards goud als centrale munt eenheid hebben. Mocht straks de euro – dollar op 1 lijn zitten dan een andere munt. Dan is goud minder waard dan alleen een communicatie divice tech matreaal. Zolang er op +1 Niveau afspraken zijn gemaakt met ++ en met -1 voor de komende 50 jaar zoals afgelopen 1989-90 dan is er pas een kans op 2039 of wellicht op 2022. Mensheid is er nog niet aan toe. de mensheid buiten EU, USA en buiten Australie en buiten China. K-B-N. Als +20 zouden men zich niet aan moeten trekken aan de afspraken met +1 en -1 en gewoon moeten landen. echter dan krijgen we het gedoe zoals in 47 uitelkaar geplukt worden en tech in patenten verkopen zoals nu gebeurd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.